معرفي   ::   تاليفات   ::   تماس با ما   ::   كتابها   ::   منابع پیشنهادی   ::   نمونه سئوالات

  تماس با ما:

آدرس محل كار : شهرضا ـ دهاقان ـ كيلومتر 3 جاده دهاقان ـ دانشگاه آزاد اسلامي ـ گروه مديريت دولتي

تلفن محل كار: 3ـ2624051ـ0322 داخلي: 206  فاکس محل كار: 2622240ـ0322   تلفن همراه : 09133118083            

  E-mail: Dalvi@Dalvi.ir

  E-mail: m_dalvi53@yahoo.com

 

طراحي و اجراء: JKH