معرفي   ::   تاليفات   ::   تماس با ما   ::   كتابها   ::   منابع پیشنهادی   ::   نمونه سئولات

  ضرایب کارشناسی ارشد:

ضرایب دانشگاه دولتی مجموعه مدیریت:

 

ضرایب دانشگاه دولتی مجموعه مدیریت اجرائی:

توضیح داوطلبان رشته مدیریت شهری باید حداقل 5 سال سابقه کار ترجیحاً در حوزه مطالعات شهری پس از اخذ لیسانس را داشته باشند و گذراندن دروس کمبود و موفقیت در مصاحبه ورودی از شرایط تحصیلی در این دوره است.

ضرایب دانشگاه آزاد

کتابهای تست موجود در بازار

1- مجموع سوالات آزمون کارشناسی ارشد مدیریت   حقیقی و سایرین

2- مجموعه 974 تست مدیریت مالی    سبزواری – عبدالله زاده

3- مجموعه 1000 تست مدیریت روستا    حقیقی

4- مجموعه 2500 سوال کارشناسی ارشد جلد 1 و 2

5- مجموعه سوالات کارشناسی ارشد مدیریت پردازش

6- 2200 آزمون کارشناسی ارشد همراه با پاسخ تشریحی دلوی- جمشیدیان

7- 1400 آزمون مجموعه سوالات و تستهای تئوریهای سازمان و مدیریت رفتار سازمانی نوشته دلوی

8- 1680 تست مدیریت، انگلیسی جلد اول     هادی زاده- حقیقی

9- 1470 تست مدیریت، انگلیسی جلد دوم     هادی زاده- حقیقی

10- مجموعه سوالات کارشناسی ارشد مدیریت، 1000 سوال چند جوابی، منتخب داور ونوس

11- کتاب 2222 تست در مدیریت نوشته عزیزی

12- کتاب 2002 تست مدیریت (مبانی سازمان، مدیریت رفتار، منابع انسانی)، دلوی

13- مجموع سوالات آزمون 70 تا 80 جلد اول و دوم تألیف ونوس و دیگران (سید جواد، کبیری، نظری، محمودیان)

14- مروری جامع بر نظریه­های سازمان و مدیریت   سید جوادین 2 جلد

15- مروری جامع بر نظریه­های سازمان و مدیریت   سید جوادین و امیر کبیری

16- کتاب جامع تست مدیریت (رفتار سازمانی، منابع انسانی، مبانی سازمان و مدیریت، زبان تخصصی) نگارش:  دلوی

کتب جدید

مجموعه سوالات کنکورکارشناسی ارشد دانشگاه آزد مدیریت، نوشته ونوس، طالبی، فدوی، قاسمی، قالیباف

 مدیریت اجرایی MBA دلوی و دیگران چاپ پنجم 

 زبان تخصصی مدیریت GMAT نوشته ونوس و شاپوری، نشر نگاه دانش

 مهندس صنایع گرایش سیستم و بهره­وری، نوشته دلوی ودیگران

 مروری جامع بر تئوریهای سازمان و مدیریت، نوشته دکتر سید جوادین 2 جلد ( توصیه می شود این کتاب مرور شود)

 کتاب تئوریهای مدیریت، پوران پژوهش

 مدیریت اجرایی ویژه دانشگاه آزاد   نوشته دلوی

کتابهای زبان تخصصی مدیریت (علامت ستاره دراولویت مطالعه است)

*1- زبان تخصصی مدیریت (مقدماتی) مروری بر اصول و مبانی مدیریت، تهیه و ترجمه: ونوس، انتشارات دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

*2- زبان تخصصی مدیریت (پیشرفته) مقدمه­ای بر رفتار سازمانی، تهیه و ترجمه: ونوس، انتشارات دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

3- فرهنگ فراگیری دانش مدیریت، پرفسور پاتریک مانتانا، ترجمه دکتر سهراب خلیلی شورینی، مؤسسه انتشارات یادواره کتاب

4- ناشر مرکز آموزش مدیریت دولتی

Manage with English  ،  By: PL Sandler & L Stott    ،  English for the students of management

5- انتشارات سمت، نوشته فرهاد مشفقی، حل المسائل، یدالله فیض

6- زبان تخصصی مدیریت، تألیف سید یوسف میرمرسلی، نشر آیه حیات

7- 1000 سوال چند جوابی منتخب، دکتر داورونوس، ناشرمؤسسه­های فرهنگی دانشوران نور

8- مجموعه­ای جامع از زبان تخصصی مدیریت، تألیف رحیم زاده ویشاسی ارانی، انتشارات جهاد دانشگاهی اصفهان

9- سوالهای چند گزینه­ای زبان تخصصی مدیریت، مؤلف: دکتر اسدالله کرد نائیچ، ناشر: مؤسسه کتاب مهربان نشر

10- متون تخصصی زبان انگلیسی قابل استفاده دانشجویان رشته مدیریت، نوشته استونر و فریمن، برگزیده ونوس، اسماعیل پور

11- زبان تخصصی مدیریت: تمرین­های درک مطالب ویژه داوطلبان شرکت در آزمونهای کارشناسی ارشد، نوشته ونوس و شاپوری، نشر نگاه دانش

12- Compilation of 1717 Selected tests in Management By: Dalvi

13- مجموعه کتابهای زبان تخصصی مدیریت دانشگاه پیام نور، نوشته : محمود علیمحمدی

14- زبان تخصصی مدیریت بازرگانی (بازاریابی) مروری جامع بر اصول، مفاهیم و روشهای بازاریابی (به همراه 285 تست بازاریاب) گردآوری و ترجمه: ونوس و صفائیان، نشر نگاه دانش

منابع زبان عمومی

1- کتاب راهنمای کامل 504 واژه کاملاً ضروری، مترجم: رضا دانشوری، انتشارات جنگل

2- جامع ترین، کامل­ترین و جدیدترین واژگان ضروری تافل، ترجمه: رضا دانشوری، نویسنده ماتیسن

3- Advanced Reading Comprehension نوشته: معصومه میرزایی دیمیریه

4- گرامر جامع زبان انگلیسی، تألیف مینوورزگر، ناشر: یادواره کتاب (این کتاب ویژه زبان عمومی است)

 

طراحي و اجراء: JKH